Klaverblad Sleen wandelroutes

60a

D:\Berend\Bureaublad\Roelof Smeenge\61.jpg

Collectie Stichting Streekeigen Sleen, SL09001195         foto@streekeigensleen.nl     

Dit huis aan de Polweg 3-5 is gebouwd in 1923 door timmerman Derk Geugies (1899-1979). De foto’s zijn gemaakt in 1988. De woning stond leeg en is kort hierna afgebroken.   

D:\Berend\Bureaublad\SL09001194.jpg

Derk Geugies werd in 1899 geboren aan de Menso Altingstraat 24. Zijn vader Jan Geugies (1868-1907) had hier in 1896 een huis met een timmerwerkplaats gebouwd.  

Jan is in 1907 overleden. Hij werd slechts 38 jaar oud. 

Zijn weduwe Geertien Katerberg bleef met drie jonge kinderen achter. De jongste Derk was nog maar acht jaar oud.  

Geertien hertrouwde in 1911 met Frederik Weke. Deze heeft aan de Menso Altingstraat  nog tot 1968 een stelmakerij gehad.    

Derk Geugies (1899-1979) trouwde in 1923 met Tjitske de Jong en bouwde aan de Polweg 3-5 een timmerwerkplaats en een woonhuis en stichtte hier een gezin. 

Twee van zijn kinderen, Frits en Jan, zijn in de voetsporen van hun vader getreden. Ze werden beiden timmerman. De foto is gemaakt in de zaagkuil bij de werkplaats. 

D:\Berend\Bureaublad\Geugies.jpeg

Frits ging na zijn huwelijk bij zijn ouders inwonen en Jan bouwde in 1950 aan de Bannerschultestraat 19 een eigen woonhuis.  

Vader Derk is in 1970 met zijn tweede vrouw verhuisd naar het huis waar zijn stiefvader Weke heeft gewoond. Hij is hier in 1979 op 79-jarige leeftijd overleden. 

Frits overleed in 1975. Zijn vrouw Hennie Hindriks is in 1978 naar de Dingspelstaat verhuisd. De woning aan de Polweg werd verhuurd.  

Zijn broer Jan zette alleen het bedrijf voort. Diens zoon Derk ging al vrij spoedig bij zijn vader in het bedrijf werken. 

In 1988 werd het huis afgebroken en opnieuw gebouwd. Ook werden er nieuwe kantoren en een werkplaats gebouwd. Derk, de zoon van Jan, is met zijn vrouw Thea Wieringa in de nieuwe woning gaan wonen. Derk woonde hiervoor aan de Veldakkers. 

Zowel Jan Geugies als zijn zoon Derk zijn beiden in december 2013 overleden. 

Momenteel wordt het bouwbedrijf beheerd door Jan Siebring en zijn vrouw Aafke Geugies.  

Deze zijn in 2019 in de woning aan de Polweg gaan wonen.