Klaverblad Sleen wandelroutes

42a

D:\Berend\Bureaublad\SL02002007.jpg

Collectie Stichting Streekeigen Sleen, SL02992007                         foto@streekeigensleen.nl                                           

Een foto uit ca. 1907 van de Coöperatieve Stoom Zuivelfabriek aan de Brink in Sleen.  

In 1894 stichtten de joodse gebroeders Meijer en Israël Jacobs de “Jacobs Stoomzuivelfabriek” aan de Brink in Sleen. De familie woonde in de boerderij Brink 18.  

De fabriek werd in 1903 verkocht aan een coöperatie van Slener boeren. Johannes Huisman werd directeur van de fabriek.  

In 1913 liet Huisman een directeurswoning bij de fabriek aanbouwen. 

Door de snelle groei moest de fabriek in 1925 uitbreiden. Aannemer Warringa uit Noord- Sleen klaarde deze klus. De foto’s zijn gemaakt door Berend Warringa. 

D:\Berend\Bureaublad\Warringa013.jpg
D:\Berend\Bureaublad\Warringa363.jpeg

           Foto’s: Grietje Heeringa-Warringa (foto’s 1925) 

Na 1925 werd de fabriek nog verschillende keren verbouwd en uitgebreid.  

Tot 1969 werd er door Slener boeren melk geleverd. Hierna ging de melk naar de DOMO in Beilen. De fabriek is toen afgebroken. Het vrijgekomen puin werd gedumpt in de haven van de Jongbloedvaart.  

D:\Berend\Bureaublad\SL02002079.jpg

Foto: SL020020079. Sloop van de fabriek in 1970 

De aangebouwde directeurswoning is blijven bestaan en is gekocht door de gemeente. De gemeentewerken hebben hier nog 11 jaar een kantoor in gehad.  

Vanaf 1984 heeft de Fok-  en Controlevereniging er nog gebruik van gemaakt.  

In 1994 is het pand particulier bezit geworden. 

D:\Berend\stam\01 Sleen\02 Bedrijven en beroepen\SL 02002 Melkfabriek\SL02002128 1979.jpeg

Foto: SL02002128. Deze foto is van 1979.