Klaverblad Sleen wandelroutes

7a

D:\Berend\Bureaublad\SL09004507.jpg

Collectie Stichting Streekeigen Sleen, SL04001096                        foto@streekeigensleen.nl                                    

Een heel oude foto gemaakt in ca. 1908. 

Rechts op de voorgrond de woning voor de hoofdonderwijzer van de lagere school te Sleen gebouwd in 1886. In 1908 werd de woning bewoond door schoolmeester Johan Gerritsen.    

De lagere school is ook in 1886 gebouwd. Deze is op de foto niet zichtbaar en staat achter de woning. De schoolkinderen hier spelen voor de school.  

De onderwijzerswoning is in 1964 afgebroken om plaats te maken voor een vierde klaslokaal. 

De school is sinds 1975 niet meer in gebruik. Er werd een nieuwe school gebouwd aan de Oldenhoffstraat. Nu wordt het gebouw gebruikt door de Protestantse Gemeente Sleen als “Ons Centum”. 

Op de achtergrond de toren en kerk aan de Brink 7 in Sleen.   

Door blikseminslag werd de spits in 1867 door brand verwoest. De schade werd niet hersteld. Het gevolg was dat de restanten van de spits in 1880 op de kerk vielen die daardoor niet meer was te gebruiken. Naast de kerk werd een houten noodkerk gebouwd.  

In 1886 kwam er geld beschikbaar om de kerk te herstellen. Op de toren werd er een zogenaamde lantaarn gebouwd, zoals op de foto is te zien.   

Hoe de oude torenspits er heeft uitgezien is te zien op een tekening van monumentenzorg. Deze tekening is een reproductie van het titelblad van de Nieuwe Drentsche Volksalmanak van 1892. (Afbeelding: Monumentenzorg MZ12614030193). 

D:\Berend\Bureaublad\MZ12614030193.jpg

In 1920 was de toestand van de lantaarn dusdanig slecht, dat werd besloten deze te verwijderen.  

De onderste foto links is gemaakt tijdens het verwijderen van de lantaarn in 1920 en de rechter foto tijdens de bouw van de spits in 1923.                                                                      

D:\Berend\Bureaublad\1920xx.jpg
D:\Berend\Bureaublad\Sl09004545.jpg

         SL09004527    (1920)                                                SL09004545   (1923) 

Rechts vóór de kerk bevond zich tot 1886 de lagere school van Sleen.  

In 1886 werd een nieuwe school gebouwd en werd de oude school het gemeentehuis. Rechts van het gemeentehuis de woning van de gemeentebode. 

Het gemeentehuis is in 1939 afgebroken toen er een nieuw gemeentehuis werd gebouwd.  

De bodewoning heeft nog tot 1953 dienst gedaan als stalling voor de brandweerauto en is toen afgebroken. 

D:\Berend\Bureaublad\SL09006010.jpg
D:\Berend\Bureaublad\SL09006012.jpg

                  Afbraak oude gemeentehuis in 1939. Foto’s: SL09006010 en SL09006012 

                                     Het gebouw rechts is het bodehuis. 

Een aantal jaren geleden stonden er in Sleen drie kerken. De Grote Nederlandse Hervormde Kerk aan de Brink, de Gereformeerde Kerk aan De Koepen en het Evangelisatie Gebouw, de Nederlandse Hervormde Kapel aan de Menso Altingstraat. 

Nu is er alleen nog de grote Dorpskerk van de Protestantse Gemeente Sleen. Een mooi plaatje in winterse sferen. 

D:\Berend\stam\01 Sleen\09 Gebouwen\SL09004 Toren-Kerk\De Brink 2017.jpg