Klaverblad Sleen wandelroutes

31a

F:\44b.jpg

Collectie Diphoorn                                                                           foto@streekeigensleen.nl  

Een foto van de boerderij Diphoorn 5.  

Deze boerderij is in 1860 gebouwd door Jan Haak (1815-1880). Jan is geboren in de boerderij Diphoorn 2. Hij is een zoon van Jannes Haak en Henderkien Hekhuis.  

Jan Haak was in 1859 getrouwd met de weduwe Grietien Schuttrups-Frieling (1822-1890) uit Valthe. Zij hebben het eerste jaar na hun huwelijk bij de moeder van Jan in de boerderij Diphoorn 2 gewoond. Hier is hun enige kind in 1864 geboren. Dit kind is in 1866 overleden.   

Jan Haak is in 1880 overleden. 

Grietien had uit haar eerder huwelijk met Jan Schuttrups twee kinderen, Jantien en Jan die met hun moeder mee zijn gegaan naar Diphoorn. 

In 1882 kwam kleindochter Grietje Alting bij haar oma wonen. Zij was 8 jaar. Haar moeder Jantien was in 1878 overleden en vader Jans Alting hertrouwde in 1882 voor de derde keer en ging in Achterste Erm wonen bij een weduwe met een groot aantal kinderen.  

Grootmoeder Grietien overleed in 1890. Haar kleindochter Grietje is dan 16 jaar oud en erfde de boerderij die haar (stief) grootouders hadden gebouwd.  

In 1894 trouwde Grietje met Johannes Kruise, een zoon van smid Jan Kruise uit Westenesch.  

Grietje en Johannes hebben acht kinderen grootgebracht. Het smidsvak zat nog steeds in de familie, want twee van deze kinderen (Roelof en Johannes) werden ook weer smid.  

05 004a

05 004aEen foto gemaakt in 1954 tijdens het 60-jarig huwelijksjubileum van Johannes Kruise en Grietje Alting.  

   Achterste rij vlnr: Geesje, Jantina, Roelof, Johannes en Jantje.  

   Voorste rij: Jans, Jan, Johannes en Grietje en Annegien.  

Zoon Johannes Kruise (1909-2000) op de foto de achterste rij rechts, trouwde in 1936 met Geesje Keen. Zij namen de boerderij van zijn ouders over. Er werden twee kinderen geboren Grietje en Klaas.  

05 017

                              Het gezin van Johannes en Geesje Kruise 

Grietje trouwde in 1964 met Hendrik Zwaving uit Diphoorn. Klaas bleef vrijgezel. Klaas heeft in 1970 de landbouwgrond overgedaan aan zijn zwager Hendrik Zwaving en is bij de werktuigenvereniging gaan werken.  

In 2008 heeft Klaas de boerderij verkocht en heeft samen met zijn zuster Grietje, die in 2000 weduwe was geworden, het huis Diphoorn 16 gekocht. 

In 2009 kocht de familie Bijl de woonboerderij. In 2020 hebben zij deze  weer verkocht.