Klaverblad Sleen wandelroutes

30a

D:\Berend\Bureaublad\43b.jpg

Collectie Diphoorn.                                                                         foto@streekeigensleen.nl                                                                

Een foto uit begin jaren ’60.  

Van 1965-1968 vond er rond Sleen de “Ruilverkaveling Sleener Stroom” plaats. Deze ruilverkaveling heeft grote invloed gehad op het landschap rond Sleen.  

Rechts een gedeelte van het stroomdallandschap van de Slener stroom, waar de ruilverkaveling o.a. heeft plaatsgevonden. De foto is gemaakt ter hoogte van de boerderij Diphoorn 12 met links de inrit naar deze boerderij. Op de achtergrond korenmijten op het Oosterveld.  

De jarenoude klinkerweg werd tijdens de ruilverkaveling vervangen door een bredere asfaltweg. De bocht in deze weg is ter plaatse van de foto tijdens de ruilverkaveling een stuk afgesneden.  

D:\Berend\Bureaublad\LG0436538.jpg

Nog een foto van het stroomdal landschap. 

Foto: Dienst Landelijk Gebied: LG0436530, Fré Strating.  

De vele bomen, zichtbaar op de foto’s, zijn nagenoeg allemaal elzen die tijdens de ruilverkaveling zijn verwijderd. Door verandering in de grondwaterstand zijn ze slechts sporadisch teruggekeerd.   

Diphoorn was in 1960 nog een dorp met hoofdzakelijk boerderijen en enkele keuterijen. Nagenoeg ieder gezin was werkzaam in de landbouw.  

Van veel boerenactiviteit in het dorp is niet veel meer over. Er zijn nog slechts twee volwaardige boerenbedrijven in het dorp aanwezig (2021).