Klaverblad Sleen wandelroutes

13a

D:\Berend\stam\01 Sleen\31 Inwoners Sleen\2 Menso Altingstraat\Menso Altingstr. 21 (v.d.Zee)\Foto's\Sl 09-1 061 - kopie.jpg

Collectie Stichting Streekeigen Sleen, SL09001106                           foto@streekeigensleen.nl                                      

Deze “burgemeesterswoning” Menso Altingstraat 21 is gebouwd in 1917. Een foto uit de jaren ’30. 

Johanna Manssen, dochter van burgemeester Conrad Johan Manssen, legde op 11 augustus  1917 de eerste steen voor de bouw van deze woning. De woning was eigendom van de gemeente Sleen. 

Burgemeester Manssen werd in 1916 burgemeester van de gemeente Sleen. Hij is al in 1919 vertrokken naar Beilen en werd opgevolgd door Anske Jongbloed, die hiervoor al jarenlang gemeentesecretaris was van de gemeente Sleen.    

De woning heeft tot 1959 dienst gedaan als burgemeesterswoning. Burgemeester Stephanus van Royen is toen verhuisd naar de Boelkenweg.  

Ernestus van der Zee, Rijksambtenaar Staatsbosbeheer, kocht de woning en bleef hier tot 2015 wonen. Van der Zee heeft in al de jaren dat hij hier met zijn vrouw Alma de Meijer en zijn kinderen heeft gewoond, heel weinig aan het interieur veranderd. Toen de woning in 2018 te koop werd aangeboden, stond er op Funda een foto van de meterkast in het huis. Mogelijk is dit de meterkast, zoals die bij de aanleg van het elektriciteitsnet in Sleen begin jaren ’20, in de woning is aangelegd.  

D:\Berend\stam\01 Sleen\31 Inwoners Sleen\2 Menso Altingstraat\Menso Altingstr. 21 (v.d.Zee)\Foto's\MA21.....jpg